Informace o publikaci

Vývoj chovu ošípaných v Českej a Slovenskej republike po spoločnom vstupe oboch krajín do EÚ

Autoři

HRADICKÝ Jakub VĚŽNÍK Antonín

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cieľom príspevku je zhodnotiť dopad Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj chovu ošípaných v Českej a Slovenskej republike. Článok hodnotí výsledky v štátoch, ktoré už vyše 20 rokov netvoria spoločný štátny útvar, no ktoré sú zároveň interferované direktívnymi opatreniami Európskej únie. Obe krajiny tak hodnotíme vo vzájomnej komparácií či už na celoštátnej alebo na užšej regionálnej úrovni. V oboch krajinách došlo síce za sledované obdobie piatich rokov k stagnácií počtu ošípaných, ale posledné tri roky vykazujú zelené čísla. V závere by sme chceli poukázať na dôsledky, ktoré prináša pokles stavu ošípaných a jeho úzky súvis so sebestačnosťou oboch krajín v tomto odvetví živočíšnej výroby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info