Informace o publikaci

Automatizovaný preklad patentového dokumentu

Název česky Automatizovaný překlad patentového dokumentu
Autoři

ABELOVSKÝ Tomáš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta MUP
Citace
www Acta MUP, ČÍSLO 1, ROČNÍK 2015
Klíčová slova translation patent
Popis Předmětem následující úvahy jsou otázky automatizovaného překladu patentů. Důraz je kladen na novou metodu překladů patentových dokumentů Evropským Patentovým Úřadem. Úvaha hledá možnosti vhodného způsobu užívání překladů, a to zejména v případě, pokud dochází ke střetu obecního jazyka patentových zástupců s jazykem vědeckých pracovníků. Závěr úvahy spočívá v tom, že statistická metoda spojená s principy pravděpodobnosti představuje klíč k úspěšnému modelu kvalitního automatizovaného překladu. Takový postup je však možné aplikovat až po tom, co člověk dokáže sám vyjasnit a interpretovat sémantické vztahy mezi jednotlivými výrazy nebo skupinami slov.
Související projekty: