Informace o publikaci

Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria

Logo poskytovatele
Název česky Interleukin-17A genová variabilita u pacientů s diabetem mellitem 1. typu a chronickou parodontitis; korelace s hladinami IL-17 a výskytem parodontálních patogenů
Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KAŠTOVSKÝ Jakub LUČANOVÁ Světlana BARTOVA Jirina POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín KAŇKOVÁ Kateřina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mediators of Inflammation
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2016/2979846
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Interleukin-17; gene polymorphism; periodonthopatic bacteria; chronic periodontitis; type 1 diabetes mellitus
Popis Cílem této studie bylo analyzovat asociaci IL-17A -197A/G (rs2275913) and IL-17F +7488C/T (His161Arg, rs763780) genových polymorfizmů s T1DM a/nebo CP. IL-17A polyrfizmus byl dále zkoumán ve vztahu k výskytu parodontálních patogenů a produkci IL-17 mononukleárními buňkami v podskupině pacientů s CP a zdravých kontrol.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info