Informace o publikaci

Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda

Autoři

FALTOVÁ Šárka

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public administration; public management; financial control; internal control; bill
Popis V České republice je finanční kontrola a vnitřní řízení veřejné správy upraveno zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontole, v platném znění. Tento zákon je v platnosti již třináct let a za dobu prošel osmnácti novelami, spíše však technického rázu. Proběhlé snahy o revizi zákona dosud nebyly úspěšné, autorka se v článku zaměří na zatím poslední návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole, který měl od 1. 1. 2016 nahradit stávající zákon o finanční kontrole. Bude tak představena nová koncepce finančního řízení veřejné správy.
Související projekty: