Informace o publikaci

Právo rozhodné pro dědické právní poměry – vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a v Nařízení o dědictví)

Autoři

DRLIČKOVÁ Klára

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta iuridica olomucensia
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Succession; conflict-of-laws rules; Private International Law Act; Succession Regulation
Přiložené soubory
Popis Od 17.8.2015 je účinná kolizní úprava dědických právních poměrů obsažená v Nařízení o dědictví. Tato úprava nahrazuje dosavadní kolizní úpravu obsaženou v ZMPS. Cílem tohoto článku je analýza právní úpravy vybraných aspektů kolizní úpravy dědických právních poměrů obsažené v ZMPS a v Nařízení o dědictví a její srovnání.
Související projekty: