Informace o publikaci

Developing Discourse Competence in EFL Academic Writing through an Online Course

Název česky Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce prostřednictvím online kurzu
Autoři

HUBLOVÁ Gabriela

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je představit analytické postupy pro hodnocení kohezních vztahů v studentském akademickém psaní v anglickém jazyce a posoudit vliv intervence, jež spočívala v účasti v čistě e-learningovém kurzu akademického psaní, na užití lexikálně-kohezních (reiteračních) a gramaticko-kohezních (konjunktivních) prostředků. Po intervenci byly jak reiterativní, tak konjunktivní vztahy vyjádřeny vhodněji/správněji. Počet vhodně/správně užitých reiteračních vztahů se zvýšil o 25 procent, v případě konjunkce o 24 procent. Rovněž byla užita širší škála reiteračních i konjunktivních prostředků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info