Informace o publikaci

Nové trendy ve vedení škol a školských zařízení

Autoři

MARTINEC Ivo

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem workshopu bylo seznámení se současnými vědeckými poznatky v oblasti vzdělávání se zřetelem k aplikaci průřezových témat environmentální výchova, multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zúčastnění pedagogové se zaměřili na prezentaci aktuálních výsledků výzkumů a aplikací v oblasti vývojových trendů ve vyučovací technice, vybavení škol a ve vývoji vzdělávacích programů. Akce se konala v kontextu světové výstavy EXPO 2015 v Miláně (Itálie) v rámci akreditovaného programu Nové trendy ve vedení škola školských zařízení a v návaznosti na výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info