Informace o publikaci

Selected legal aspects of public health enforcement - subject to the health risks of public health, adequate legal protection

Název česky Vybrané aspekty vynutitelnosti veřejného zdraví - podléhají rizika přiměřené právní ochraně
Autoři

DUDOVÁ Jana DUDA Jan

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Právní rozpravy 2016
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access - konferenčního sborníku
Obor Právní vědy
Klíčová slova public health law; human rights; health impact assessment (HIA); health risk assessment (HRA); outdoor environment risk factors; precautionary principle;
Popis Article looks for the ways how to support Czech Republic in adopting and implementing effective and comprehensive public health laws which promote and protect public‘s health and also are consistent with human rights. Thus is still not satisfactory solved within Czech legislation.
Související projekty: