Informace o publikaci

Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK

Autoři

REPÍK Ondřej PALETA Tomáš KVIZDA Martin SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK). Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info