Informace o publikaci

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana FRÖHLICH Kateřina KUHN Matyáš BORTLÍČEK Zbyněk HEJDUK Karel PEŠEK Miloš KOLEK Vítězslav GRYGÁRKOVÁ Yvona KOUBKOVÁ Leona ČERNOVSKÁ Markéta TOMÍŠKOVÁ Marcela ROUBEC Jaromír HAVEL Libor SALAJKA František ZEMANOVÁ Milada ČOUPKOVÁ Helena SIXTOVÁ Dimka ŠATÁNKOVÁ Monika MAREL Miloslav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova non-small-cell lung cancer; chemotherapy; continuation maintenance therapy; pemetrexed
Popis Karcinom plic zaujímá přední místa jak v incidenci, tak v mortalitě nádorových onemocnění celosvětově i v České republice. V posledních letech zaznamenala léčba NSCLC prudký rozvoj. Již v době stanovení diagnózy je snahou co nejpřesněji určit morfologickou diagnózu a pokud je to indikováno, provést genetické testování. Toto platí především o nedlaždicobuněčných NSCLC. V roce 2013 byla publikovaná účinnost a bezpečnost pokračovací udržovací léčby (continuation maintenace) monoterapií pemetrexedem a díky pozitivnímu výsledku je tato léčba možná od května 2013 v České republice. V naší práci prezentujeme soubor 134 hodnocených pacientů, kteří absolvovali výše uvedenou léčbu. V reálné klinické praxi v České republice bylo dosaženo léčbou pemetrexedem v pokračovací udržovací léčbě lepších výsledků než v registrační studii a léčba byla velmi dobře snášena. Zatím medián celkového přežití (OS) byl stanoven na 23,5 měsíce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info