Informace o publikaci

Rodičovský konflikt a adaptační potíže dětí: Význam komunikace s dítětem po konfliktu

Logo poskytovatele
Autoři

KOTKOVÁ Martina LACINOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova interparental conflict;communication;types of conflicts;parenting
Popis Cílem přehledové studie je zmapovat problematiku rodičovského konfliktu a komunikace, která po konfliktu následuje. Pozornost je věnována různým druhům konfliktů a jejich souvislostem s adaptačními potížemi dětí a dospívajících. Dále se studie zaměřuje na vliv rodičovského konfliktu na rodičovskou roli. Jsou popsány typické způsoby reakcí rodičů na proběhnuté konflikty směrem k jejich dětem a vliv těchto slovních vyjádření na prožívání dítěte. Je diskutován vliv řešení konfliktu na případné potíže dětí. Strategie podporující dítě se ukazují jako protektivní. Jako zásadní se jeví také kongruence mezi situací, které bylo dítě svědkem, a informací, kterou dostane o této situaci od rodiče. Důležitou roli hraje schopnost rodiče jasně a srozumitelně dítěti vysvětlit, že ono není příčinnou partnerských konfliktů, a zabránit tak sebeobviňování za rodičovský konflikt. Je zmíněn vliv rodinného kontextu. V závěru studie jsou popsány aplikační možnosti daných zjištění, je diskutována přenositelnost poznatků do českého prostředí a limity dosavadních studií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info