Informace o publikaci

Diagnostický panel pro alimentární parazity

Autoři

RESLOVÁ Nikol KAŠNÝ Martin SLANÝ Michal KOUDELA Břetislav KRÁLÍK Petr

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Modernizace zemědělských praktik směrem k bio-produkci a alternativním menším chovům, globalizace potravinového trhu se vzrůstajícím transportem zvířat a v neposlední řadě změny klimatu, mají za následek zvyšování rizika spojeného se šířením různých vážných onemocnění, z nichž mnohá jsou vyvolána parazity alimentárního původu. Všechny tyto skutečnosti umocňují potřebu vývoje nových diagnostických nástrojů zaměřených na detekci těchto patogenních agens v potravinách a potravinových produktech určených pro lidskou spotřebu. V souvislosti s touto problematikou je naše práce zaměřena na vývoj spolehlivé a komplexní molekulárně-diagnostické metody, využitelné pro rychlou kontrolu masa a masných výrobků na trhu. Za tímto účelem jsme experimentálně ověřovali vysoce citlivou metodu multiplexní oligonukleotidové ligace - PCR (MOL-PCR). V kombinaci s detekční platformou založenou na magnetických mikrosférách a vyhodnocením prostřednictvím MAGPIX analyzéru, představuje tato metoda velmi robustní diagnostický přístup, umožňující přímé kvantitativní/kvalitativní simultánní testování komplexních a směsných vzorků. Do dnešní doby byly provedeny preliminární optimalizační experimenty, pro něž byly navrženy specifické molekulární sondy umožňující detekci DNA dvou parazitických červů - Trichinella spiralis (část sekvence 18S rRNA genu) a Taenia saginata (část sekvence pro mitochondriální gen COX1). V současné době se optimalizaci podrobuje i postup celkového zpracování vstupního vzorku a izolace DNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info