Informace o publikaci

Elektrofyziologické koreláty teorie mysli evokované Tematickým apercepčním testem

Autoři

KOLÁŘOVÁ Martina GAJDOŠ Martin ZEMÁNKOVÁ Petra ŠIRŮČEK Jan URBÁNEK Tomáš KAŠPÁREK Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Teorie mysli, tedy kognitivní schopnost přisuzovat druhým duševní stavy, nám pomáhá porozumět duševním stavům druhých, a na základě toho vysvětlit a předvídat jejich chování. Výzkum teorie mysli byl podpořen studiem zrcadlových neuronů, který řada studií spojuje s mí rytmem (alfa: 8 – 13 Hz a beta: 15 – 20 Hz) nacházejícím se nad senzomotorickou kůrou. Nové sociálně-kognitivní paradigma zkoumá elektrofyziologické koreláty percepce komplexních emocionálních podnětů se sociálním významem v podobě tabulí Tematického apercepčního testu zobrazujících nejednoznačné sociální situace. V paradigmatu byly zahrnuty tři typy otázek dotazující se na afektivní stav druhých, na afektivní stav sebe sama a na kognici. Na základě analýzy EEG dat jsme zaznamenali desynchronizaci v mí rytmu nad centro-frontální oblastí při posuzování afektivních stavů druhých vycházejících z teorie mysli v porovnání s otázkou na posuzování afektivního stavu sebe sama. Na základě těchto výsledků můžeme vyslovit předpoklad, že během posuzování afektivních stavů druhých jsou aktivovány zrcadlové neurony související s teorií mysli oproti posuzování afektivního stavu sebe sama.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info