Informace o publikaci

Castleman's disease - surgical treatment, case reports

Název česky Castlemanova choroba - chirurgická léčba, kazuistiky
Autoři

PENKA Igor KALA Zdeněk ZETELOVÁ Andrea KUNOVSKÝ Lumír SZTURZ Petr KŘEN Leoš MECHL Marek REHAK Z. HANKE Ivo

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Castleman's disease; lymphoproliferation; lymphadenopathy; surgical treatment
Popis Autoři se v tomto článku zabývají svými zkušenostmi s léčbou vzácného benigního lymfoproliferativního onemocnění Castlemanovy choroby, která se vyskytuje v unicentrické a multicentrické formě. Velmi nízká incidence této choroby neumožňuje získat rozsáhlejší prospektivní data. Jsou popsány dvě hlavní lokalizace Castlemanovy choroby unicentrické formy - nitrohrudní a retroperitoneální, se zaměřením na předoperační diagnostiku a zobrazovací metody. Tento článek zdůrazňuje kurativní potenciál chirurgické léčby, kdy kompletní resekce postižené uzliny unicentrické formy vede k vyléčení téměř ve 100 % případů. Diskuze je zaměřena na formy Castlemanovy choroby - různé lokalizace, klinické symptomy, průběh nemoci a prognózu. Diskutována je také obtížnost diagnostiky onemocnění a diferenciální diagnostika, zejména význam odlišení multicentrické formy od maligního lymfomu. Etiopatogeneze je neznámá, ale hraje zde roli HIV infekce, HHV-8 infekce a zmnožení prozánětlových cytokinů. Chirurgická léčba je významnější u unicentrické formy Castlemanovy choroby v porovnání s multicentrickou formou, kde úkol chirurgie spočívá v odběru biopsie. Kompletní chirugická resekce je u solitární formy metodou volby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info