Informace o publikaci

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - nepřímý nástroj udržitelného užívání půdy.

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Půda, voda, krajina, adaptace na klimatické změny z pohledu práva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Levy for withdrawal of land from agricultural land resources; economic instruments; municipalities; quantitative land protection; subsidiarity and minimisation.
Popis Minimalizace vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu představuje dílčí adaptační opatření – udržitelné využívání půdy, jako klíčovou podmínku přizpůsobení se změně klimatu. Nepřímým nástrojem udržitelného využívání půdy jsou odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Příspěvek analyzuje odvody společně s dalšími environmentálně půdními souvislostmi prostřednictvím právní úpravy, judikatury a názorů odborné veřejnosti, s cílem poukázat na význam a jednotlivé aspekty tohoto nástroje plošné kvantitativní ochrany půdy.
Související projekty: