Informace o publikaci

Dozor nad činností obce na úseku ochrany životního prostředí

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Obec se vyznačuje zásadní rolí na úseku ochrany životního prostředí. V rámci veřejné správy (ať státní správy, či samosprávy), sleduje cíle a úkoly jí svěřené prostřednictvím různých forem právní realizace. Hlava VI. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) upravuje otázku dozoru nad některými právními formami realizace veřejné správy. Příspěvek popisuje dozor dle hlavy VI. obecního zřízení prostřednictvím platné a účinné právní úpravy, judikatury a názorů odborné veřejnosti – s poukazem, zda a jak tento typ dozoru dopadá na úsek ochrany životního prostředí, vykonávaný obcí.
Související projekty: