Informace o publikaci

Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood

Název česky Možnosti logopedické intervence od raného věku po dospělost
Autoři

BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka KOPEČNÝ Petr

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace se zaměřuje na poskytování logopedické intervence v České republice se zřetelem k péči od raného věku po dospělost. Součástí textu je rovněž kapitola zacílená na podporu dětí se sluchovým postižením. V textu jsou reflektovány teoretické poznatky i informace získané z aktuálních výzkumných šetření, dále je kladen důraz na nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti u dětí. Text sleduje logopedické přístupy k dětem raného a předškolního věku, u nichž řečový a jazykový vývoj determinuje přítomnost sluchového postižení, reflektována je také činnost školských poradenských zařízení a související novelizované legislativní předpisy. V souvislosti s dospělým věkem nabízí text výsledky výzkumných šetření u osob s mentálním postižením a možnosti logopedické terapie v dospělém věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info