Informace o publikaci

Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK

Název česky Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Dodání a instalace systému ETCS do HDV 361 ZSSK
Autoři

KVIZDA Martin PALETA Tomáš REPÍK Ondřej

Rok publikování 2017
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK). Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro dodávku a instalaci systému ETCS do HDV 361 ZSSK. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci systému ETCS, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info