Informace o publikaci

Chirurgická léčba stresové inkontinence moči u žen – od jehel až k (mini)pásce

Autoři

JURÁKOVÁ Michaela HUSER Martin SZABOVÁ O. BELKOV Atanas-Ivan VENTRUBA Pavel VAŠEK P.

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova stress urinary incontinence; surgical treatment; tape procedures; bulking agents
Popis Cíl: Stresová inkontinence moči (SIM) je klinický problém postihující velkou část ženské populace, její incidence roste s věkem ženy. Cílem práce je podat čtenáři formou systematické literární rešerše stručný přehled operačních metod, jejich výhody, limity a definovat vhodné pacientky pro jejich použití. Typ studie: Přehledový článek. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika OU a Fakultní nemocnice Ostrava; Gynekologicko-porodnická klinika MU a Fakultní nemocnice Brno. Metodika: Literární rešerše podle klíčových slov s vy­užitím databáze Medline a podrobné analýzy odborných prací, které hodnotí operační léčbu SIM a byly publikovány ve formě článků v recenzovaných časopisech či formou abstrakt v letech 1966–2016. Výsledky: Jsou shrnuty historické a současné operační postupy k řešení SIM, včetně jejich úspěšnosti a komplikací, se zdůrazněním jejich významného vývoje v průběhu posledních dvaceti let. Závěr: Spektrum operačních technik léčby SIM je široké a za poslední dvě dekády byly postupy výrazně zdokonaleny s cílem zvýšení účinnosti při minimalizaci komplikací. Práce přehledně shrnuje vývoj těchto metod, jejich úspěšnost, recentní indikace, jejich výhody i limitace. Přestože žádná z technik není dokonalá, mají pacientky v rukou zkušených operatérů velkou šanci na zlepšení kvality života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info