Informace o publikaci

Visual cognitive styles in virtual environments : Constructing and evaluating adequate task

Název česky Vizuální kognitivní styly ve virtuálních prostředích : Konstrukce a evaluace vhodného tasku
Autoři

UGWITZ Pavel JUŘÍK Vojtěch ŠAŠINKA Čeněk

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Kognicia a umelý život XVII, 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2017/prispevky
Obor Psychologie
Klíčová slova visual cognitive styles; virtual environments
Popis Vizuální kognitivní styly se manifestují způsoby, kterými lidé implicitně zpracovávají vizuální podněty z okolí. Je však otázkou, jak vizuální kognitivní styly měřit. Klasické způsoby měření využívají dotazníků, či jednoduchých obrázkových úloh. Tyto způsoby však ze své podstaty nemohou zachytit komplexitu skutečných vizuálních kompozicí. S nástupem (mobilních) eye-trackingových zařízení se sice možnosti měření kognitivních stylů posouvají, jedná se zde však pouze o receptivní zpracování reálného vizuálního podkladu. Cílem tohoto příspěvku je představit možnosti i úskalí, které v sobě skýtá konstrukce virtuálních prostředí a jejich následné nasazení v úlohách zaměřených na zachycení vizuálních kognitivních stylů, v rámci virtuální reality, při užití eye-trackingu. Konstrukce vlastních virtuálních prostředí sice otevírá nové možnosti, technologické limitace i specifika vizuálního vnímání s sebou nicméně nesou řadu omezení – je tedy třeba klást důraz na metodické podchycení zásad konstrukce virtuálních úloh.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info