Informace o publikaci

Raně středověký soubor keramiky se značkami na dnech z Mikulčic, jeho zpracování a výpovědní potenciál

Autoři

HLAVICA Michal NOSEK Vojtěch SLÁMOVÁ Alena BEDÁŇ Lukáš NOVOTNÝ Jaroslav

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek prezentuje předběžné výsledky zpracování rozsáhlého souboru hrnčířských značek z velkomoravské centrální lokality v Mikulčicích, metodiku jeho vyhodnocení a na modelových příkladech také potenciál tohoto souboru ve zodpovídání vědeckých otázek.
Související projekty: