Informace o publikaci

Efektivnost využívání strukturálních fondů EU - vybrané právní aspekty

Autoři

SVOBODA Tomáš

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kohezní politiku Evropské unie lze považovat za jednu z nejvýznamnějších politik Evropské unie. Jejími tradičními nástroji jsou strukturální fondy a finanční intervence. Kohezní politika v současnosti tvoří zhruba třetinu rozpočtu Evropské unie. Otázkou ovšem je, jakých výsledků je prostřednictvím kohezní politiky dosahováno a zda lze tyto výsledky označit ve srovnání s náklady za ekonomicky racionální, resp. efektivní. Z důvodu vysoké komplexnosti kohezní politiky se odpověď, jak je patrné z dosavadní literatury, nachází jen obtížně. Tato monografie přistupuje k otázce efektivnosti kohezní politiky z pohledu práva, přičemž se snaží přiblížit, do jaké míry může mít na efektivnost realizace kohezní politiky, resp. přesněji efektivnost využívání strukturálních fondů (na úrovni financování dotačních projektů) vliv její právní rámec, a to jak právní rámec tvořený právem Evropské unie, tak také právní rámec českého práva. Monografie je rozdělena na pět částí, ve kterých je věnována pozornost různým aspektům problematiky.
Související projekty: