Informace o publikaci

Comparative analysis of miRNA profiles in human patients with epilepsy and animal models

Logo poskytovatele
Název česky Srovnávací analýza miRNA profilů lidských pacientů s epilepsií a zvířecího modelu
Autoři

BALOUN Jiří BENCÚROVÁ Petra MUSILOVÁ Kateřina PAIL Martin BRICHTOVÁ Eva HERMANOVÁ Markéta KUBOVÁ Hana MRÁZ Marek BRÁZDIL Milan POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis MikroRNA (miRNA/miR) mají důležitou biologickou roli v biologii mozku, protože regulují mnoho biochemických drah nezbytných pro správný vývoj a údržbu mozku. Jejich změněný profil byl nalezen u spousty neurologických onemocnění včetně epilepsie. Hlavním cílem naší práce bylo nalézt miRNA se změněnou expresí jak u pacientů s mesiálně-temporální epilepsií a hipokampální sklerózou (mTLE+HS) tak u potkanů s pilokarpinem vyvolanou epilepsií. Exprese miRNA ve vzorcích od pacientů s mTLE+HS byla analyzována pomocí sekvenování a ověřena metodou miQPCR (miRNA-specific quantitative PCR). Vybrali jsme 28 miRNA se změněnou expresí u pacientů a porovnali jejich expresi se zvířecím modelem (potkani s LiCl/pilokarpin indukovaným SE v P60). miRNA byla izolována z hipokampální tkáně 18 potkanů s indukovanou epilepsií a 12 kontrol shodného stáří. Exprese vybraných miRNA byla kvantifikována pomocí miQPCR. Naše kvantitativní analýza odhalila, že čtyři z 28 vybraných miRNA měly významně změněnou expresi u potkanů s indikovanou epilepsií (miR-19b-3p, miR-142-3p, miR-142-5p, miR-374b-5p) v porovnání s jejich kontrolami. Tato srovnávací analýza zvyšuje přesvědčení, že tyto miRNA jsou přímo zapojeny do biologie epilepsie a představují možné cíle pro nová léčiva (inhibitory/mimik miRNA), které mohou být testovány v potkaním modelu epilepsie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info