Informace o publikaci

Krevní glukóza a životní strategie pěvců

Autoři

BOBEK Lukáš TOMÁŠEK Oldřich KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie KRÁLOVÁ Tereza ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Bazální koncentrace glukózy v krvi souvisí u pěvců s životními strategiemi Glukóza je hlavním zdrojem energie u obratlovců a její klidová koncentrace v krvi (Glu0) je homeostaticky udržována v úzkém rozmezí prostřednictvím koordinované součinnosti orgánů a hormonů. Ačkoliv byla vnitrodruhová variabilita v Glu0 studována u několika modelových organizmů, faktory související s její mezidruhovou variabilitou jsou dosud málo známy. U obratlovců byla popsána pozitivní korelace Glu0 s intenzitou metabolizmu a negativní s velikostí těla. Na základě toho lze předpokládat souvislost Glu0 s životními strategiemi. V naší studii jsme tuto hypotézu testovali na pěvcích s využitím MCMC přístupu umožňujícího analýzu individuálních pozorování a tedy začlenění individuálně specifických prediktorů, což klasické komparativní metody neumožňují. Analýza zahrnovala celkem 737 měření od 330 jedinců a 38 druhů pěvců. Výsledky ukázaly, že v rámci taxonu, který se vyznačuje nejvyššími hodnotami Glu0 v rámci obratlovců, existují mezidruhové rozdíly v tomto znaku. Potvrzen byl i alometrický vztah mezi hodnotami Glu0 a velikostí těla, tj. nejvyšší hodnoty se vyskytovaly u malých druhů. Statisticky významná byla nezávisle na velikosti těla a fylogenezi i pozitivní korelace Glu0 s intenzitou rozmnožování. Výsledky tak naznačují, že Glu0 je adaptace související s životními strategiemi a je součástí Pace-of-Life syndromu, který předpokládá koevoluci životních strategií s evolucí fyziologických, imunologických a behaviorálních znaků. Podpořeno grantem GAČR 15-11782S

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info