Informace o publikaci

Molecular variability in adult and childhood epileptogenesis: differences in miRNA profile of adult and infantile rats

Název česky Molekulární variabilita v procese epileptogeneze v dospělosti a dětství: rozdíly v miRNA profilech dospělých a novorozených potkanů
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Cíl: Počátek epilepsie se často objevuje v raném dětství, kdy je mozek náchylnější ke vzniku záchvatů. Epilepsie s počátkem v dětství jsou odlišné od těch získaných v dospělosti. Hlavním cílem této studie bylo identifikovat rozdíly v expresi microRNA(miRNA/miR) v hipokampálních tkáních potkanů s epileptogenezí započatou epileptickým statem (SE), který byl indukován pomocí pilokarpinu (LiCl) v dospělosti (P60) a novorozeneckém období (P12). Metody: Potkani podstoupili LiCl/pilokarpinem vyvolaný status epilepticus v P60 (n=11) nebo P12(n=13). Zvířata stejného věku byla použita jako kontroly (n= 11 v každé věkové skupině). Hipokampální tkáně byly odebrány 24 hodin po SE a rychle zamraženy. Celková RNA byla izolována ze zamražených vzorků. Za účelem odhalit klinicky relevantní miRNA, byla provedena analýza exprese 30 miRNA, které vykazují změněnou expresi u mTLE+HS pacientů, a ověřena miQPCR. Výsledky: Převážná většina testovaných miRNA měla podobnou expresi v dospělých i P12 hipokampech. miRNA-144-5p měla sníženou hladinu u potkanů po SE indukovaném v P12 ve srovnání s kontrolami. Na druhé straně, exprese let-7i-5p a miR-4443 byla snížená jenom u dospělých potkanů po SE. Závěr: Epileptogeneze v dospělém a vyvíjejícím se mozku mají společné znaky, ale i rozdíly na klinické i molekulární úrovni. miRNA-144-5p, -4443 a let-7i-5p jsou možnými zdroji této variability.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info