Informace o publikaci

Jak rozpoznat "dobrou praxi": Přehled používaných praxí v práci s dětmi a rodinami se sociálním znevýhodněním v ČR a ve světě

Autoři

LENHARTOVÁ Zuzana OBROVSKÁ Jana SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ačkoliv je vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí považováno za klíčový nástroj v boji se sociálními nerovnostmi, společensko-vědní výzkum české provenience v oblasti předškolního i základního vzdělávání dlouhodobě prokazuje, že vzdělávací systém může nerovnosti značně konzervovat a sociální znevýhodnění spíše reprodukovat (Ivatts et. al. 2015; Gabal, Čada 2010). V České republice se v posledních třech dekádách vyvíjejí nejrůznější projekty či programy na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, iniciované jak v oblasti neziskového sektoru, tak na zakázku státních orgánů. Kritéria pro hodnocení těchto programů však nejsou vždy jasná, stejně jako není zřejmé, podle jakých indikátorů by bylo možné určit úspěšné a plošněji fungující praxe. Příspěvek navazuje na aktuálně řešený mezinárodní projekt „Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti“ (ISOTIS), podpořený Evropskou Unií ve schématu Horizon 2020. Na základě fokusních skupin s praktikujícími experty působícími v českém prostředí (budou realizovány v květnu tohoto roku) příspěvek představí přehled programů, nástrojů a praxí v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a práce se sociálně vyloučenými rodinami, které jsou obecně považovány za úspěšné a zároveň nabídne expertní pohled na kritéria jejich úspěšnosti. Tyto popsané praxe budou srovnány s úspěšnými praxemi v zahraničí, které budou identifikovány v návaznosti na fokusní skupinu (bude realizována v červnu tohoto roku) s praktiky, tvůrci politik a akademiky z různých evropských zemí. Příspěvek se bude soustředit také na rovinu metodologickou, zejména na to, jak identifikovat a evaluovat dobré praxe a zda je možné stanovit trans-kulturně aplikovatelná kritéria. Příspěvek vyjde z dat ze dvou expertních fokusních skupin (jedné české a druhé evropské), které budou realizovány v květnu a červnu letošního roku 2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info