Informace o publikaci

Aktuální vývoj řešení sporů ze smluv o zamezení dvojího zdanění

Autoři

KAPPEL Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá aktuálním vývojem řešení sporů v oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. Zkoumá především současný stav představovaný Mutual Agreement Procedure a změny, které přináší mnohostranná úmluva uzavřená na základě iniciativy BEPS. Práce ověřuje hypotézu, že Česká republika zvolila vhodnou variantu změny řešení sporů. Z vědeckých metod je užita deskripce k představení současného stavu řešení sporů a alternativ poskytovaných úmluvou a kritická analýza ke zkoumání nejvhodnější varianty.
Související projekty: