Informace o publikaci

Aktuální otázky kolektivní správy práv ve světle směrnice 2014/26/EU

Autoři

STRAKOVÁ Lucie

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Workshop se zaměří na aktuální otázky kolektivní správy, a to zejména ve světle změn, které přinesla Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Důraz bude kladen na komparaci teoretického i praktického pohledu a příklady z praxe.
Související projekty: