Informace o publikaci

Výzkumný exkurz do edukace romských žáků

Autoři

KLAPKO Dušan

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkumná monografie se zabývá problematikou edukace romských žáků z pohledu aktérů rodinné i školní socializace v ČR. Hlavním pojítkem výkladu této monografie je téma edukace Romů v kontextu sociální inkluze a aplikovaný výzkumný nástroj diskurzivní analýzy.
Související projekty: