Informace o publikaci

mTLE v dospělosti a dětství – rozdíly v miRNA profilech dospělých a novorozených potkanů

Logo poskytovatele
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří HYNŠT Jakub POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Úvod: Počátek epilepsie se často objevuje v raném dětství, kdy je mozek náchylnější ke vzniku záchvatů. Epilepsie s počátkem v dětství se liší od těch získaných v dospělosti na úrovni klinické, morfologické i behaviorální. Cíl: Hlavním cílem této studie bylo identifi kovat rozdíly v expresi microRNA (miRNA/miR) v hipokampálních tkáních potkanů s epileptogenezí započatou epileptickým statem (SE), který byl indukován pomocí LiCl/pilokarpinu v dospělosti (P60) a novorozeneckém období (P12). Metodika: U potkanů byl LiCl/pilokarpinem vyvolán status epilepticus v P60 (n = 10) nebo P12 (n = 10). Zvířata stejného věku byla použita jako kontroly (n = 10 v každé věkové skupině). Hipokampální tkáně byly odebrány 24 hod nebo 3 měsíce po SE. Expresní profi ly miRNA byly stanoveny v jednotlivých vzorcích pomocí sekvenování krátkých RNA. Výsledky: Sekvenování ukázalo, že změny v regulaci ně kte rých miRNA byly shodné jak u mláďat, tak u dospělých potkanů v akutní fázi. Naproti tomu 9 miRNA, které měly změněnou expresi v akutní fázi, vykazovaly obdobný trend i v chronické fázi pouze u dospělých potkanů po SE. Jenom miR-155-5p měla shodně změněnou expresi u všech zvířat po SE. Závěr: Naše výsledky ukazují, že vývojové stadium mozku v čase vzniku epilepsie má vliv na regulaci genové exprese, což může zaznamenat odlišnosti v patologickém procesu a nutnost úpravy léčby
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info