Informace o publikaci

Mimoškolní faktory ovlivňující rozhodnutí začínajících učitelů odejít z profese

Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva ULIČNÁ Klára

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Začínající učitelé jsou v profesní fázi, která na ně klade mnohé požadavky. Jsou často nuceni převzít veškeré povinnosti stejně jako zkušení učitelé. Jedná se o tzv ostrý start, což pro začínající učitele představuje značnou zátěž. Mimo profesní povinnosti jsou zpravidla ve fázi usazování se na novém místě, hledání nového bydlení a zakládání rodiny. Všechny tyto faktory mohou ovlivňovat učitele při rozhodování o jejich budoucí kariéře – zda setrvat v profesi či z ní odejít. Jednou z výzkumných otázek, kterými jsme se v rámci širšího výzkumného projektu Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů zabývali, je, jak ovlivňují mimoškolní faktory rozhodnutí začínajících učitelů setrvat či odejít z profese. Mezi mimoškolní faktory řadíme jak faktory vztahující se k profesi (ale ne škole), např. rodiče žáků, komunita blízká škole, širší společenský kontext, tak i faktory osobní (např. well-being, dojíždění do zaměstnání, rodinný stav). Data byla sbírána pomocí dotazníku (70 Likertových škál, kontextové otázky) v průběhu roku 2016. Výzkumný vzorek zahrnuje 126 začínajících učitelů (do 3 let praxe). Výsledky naznačují, že začínající učitelé, kteří zamýšlí setrvat v profesi, pozitivněji hodnotí svůj well-being, ale i širší společenský kontext (např. finanční ohodnocení učitelů), i když jen do určité míry. V hodnocení podpory od veřejnosti (uznání náročnosti povolání apod.) se ti, kteří chtějí zůstat, a ti, kteří chtějí odejít, téměř neliší. Rozdíly existují ve vnímané míře podpory od rodičů žáků. Negativnější hodnocení spolupráce s rodiči, jejich podpory a uznání, je nicméně spojeno spíše se záměrem začínajících učitelů změnit školu, ne odejít z profese.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info