Informace o publikaci

P-glycoprotein inhibition by dibenzocyclooctadiene lignans from Schisandra chinensis

Název česky Inhibice P-glykoproteinu dibenzocyklooktadienovými lignany ze Schisandra chinensis
Autoři

DRABINOVÁ Martina ČARNECKÁ Martina PÁCHNIKOVÁ Gabriela HUMPA Otakar SLANINOVÁ Iva SLANINA Jiří

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Strukturní požadavky pro inhibici P-glykoproteinu lignany isolovanými ze Schisandra chinensis byly studovány. Celkově bylo zkoumáno 15 strukturně příbuzných lignanů isolovaných ze Schisandry chinensis nebo připravených jejich modifikací, včetně tří párů enantiomerů. Inhibice P- glykoproteinu byla kvantifikována pomocí analýzy akumulace doxorubicinu v lidských buňkách promyelocytické leukémie HL60/MDR, které nadměrně exprimují P-glykoprotein. Předběžná kvantitativní analýza vztahu struktury a aktivity odhalila tři hlavní strukturní rysy zapojené v inhibici P-glykoproteinu: přítomnost 1,2,3-trimethoxy skupin na jednom benzenovém jádře, 6-acyloxy skupina a absence 7-hydroxy skupiny. Lignany obnovily cytotoxický efekt doxorubicinu v HL60/MDR buňkách a když byly zkombinovány s netoxickou koncentrací léku, výrazně se zvýšilo procento buněk ve fázi G2/M, což je obvyklá odpověď na léčbu tímto lékem proti rakovině. Pět nejvíce efektivních doposud nalezených dibenzocyklooktadienových lignanů vykazuje dvě ze tří podmínek, žádný testovaný lignan nevykazoval všechny tři. Definitivní vztah mezi strukturou a zvrácením MDR nebyl stanoven kvůli omezenému počtu lignanů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info