Informace o publikaci

Comma as punctuation device in Czech secondary school students’ English essays

Název česky Čárka jako interpunkční znaménko v písemných maturitních pracích z angličtiny českých studentů
Autoři

SLÁDKOVÁ Věra MACKENZIE Lee

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Auspicia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://vsers.cz/wp-content/uploads/2017/12/auspicia2017-34.pdf
Klíčová slova comma; coordinating conjunctions; introductory phrases; subordinate clauses; relative clauses;
Popis Tato studie zkoumá používání čárky v maturitních pracích českých středoškoláků s cílem určit, do jaké míry jsou pravidla české interpunkce, odrážející syntaktickou strukturu vět, přenášena do angličtiny. K tomuto účelu byl proveden korpusový výzkum zabývající se používáním čárky ve větách jednoduchých a souvětích a byl vysvětlen nejednotný pohled na používání čárky v angličtině s důrazem na její funkci při rozlišování významu. Na tomto základě autoři doporučují středoškolským učitelů používat zjednodušená pedagogická pravidla a zaměřit se více na významotvorný potenciál čárky v konkrétním kontextu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info