Informace o publikaci

Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce: kategoriální systém reprezentativních kategorií interkulturní komunikační kompetence

Autoři

JAHODOVÁ Pavla

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence představuje jednu z priorit současné jazykové politiky. Třebaže se snahy o dosahování toho cíle prosazují ve výuce cizích jazyků již na základních školách, ověřování míry rozvoje interkulturní komunikační kompetence zůstává i nadále výzvou pro teorii, praxi a výzkum. Prezentovaný příspěvek představuje kategoriální systém reprezentativních kategorií interkulturní komunikační kompetence, který byl zkonstruován jako nástroj analýzy dat v akčním výzkumu, jenž se zabývá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy. S ohledem na komplexnost konstruktu interkulturní komunikační kompetence byl kategoriální systém sestrojen tak, aby jej bylo možno využít deduktivním způsobem při analyzování produktů psaní. Následné induktivní vyvozování dílčích podkategorií a jejich indikátorů pak umožnilo precizování nástroje do jeho finální podoby. Pozornost příspěvku je tak věnována popisu a obsahovému vymezení zkonstruovaného kategoriálního systému a možnostem jeho využití v dalších výzkumech obdobného rázu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info