Informace o publikaci

Sociální kognice u schizofrenie souvisí s fronto-limbickou konektivitou

Autoři

ZEMÁNKOVÁ Petra LOŠÁK Jan CZEKÓOVÁ Kristína KAŠPÁREK Tomáš BAREŠ Martin

Druh Konferenční abstrakty
Citace