Informace o publikaci

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války

Logo poskytovatele
Autoři

MAREK Martin

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války. Svým širokým tematickým zaměřením a rozsáhlým teritoriálním záběrem se snaží překlenout dosavadní úzce vymezené bádání o tomto celosvětově působícím koncernu, které se dosud věnovalo převážně Baťově zlínské metropoli v etapě meziválečného Československa. Klíčovými tématy práce jsou rekonstrukce podnikatelské strategie, integrace do válečné ekonomiky, rozbor sociálních sítí a interpersonálních vazeb a v neposlední řadě i analýza dopadů válečného podnikání na struktury v koncernu. Takto členitému bádání jsou přizpůsobené rovněž přístupy, které se inspirovaly historicko-ekonomickými a sociologickými metodami. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny tematicky, přičemž se výklad pokouší pokrýt baťovské aktivity ve všech zemích širší střední Evropy. Časové ohraničení válečnou periodou je spíše orientační, do struktur jednotlivých kapitol byl zakomponován nástin aktivit zahajovaných a rozvíjených ještě v meziválečném období. Hlavním ideovým přínosem monografie je pak lepší porozumění chování světových koncernů a jeho osazenstev při mimořádné politické a ekonomické krizi, jakou bezpochyby reprezentuje i nacistická epocha.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info