Informace o publikaci

SILNĚJŠÍ VÍTĚZÍ? VLIV SÍLY ORGANIZAČNÍ KULTURY NA FINANČNÍ VÝKONNOST ORGANIZACÍ

Logo poskytovatele
Autoři

HIRŠOVÁ Miloslava KOMÁRKOVÁ Lenka PIROŽEK Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trendy v podnikání - Business Trends
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://drive.google.com/drive/folders/1iEhZ2EkxgzAhVt3lSxbRKB8bJoYPVilR
Klíčová slova organizational culture strength; identification with organization; return of assets
Přiložené soubory
Popis Identifikace faktorů ovlivňujících výkon organizace je jednou z klíčových otázek současné vědy a praxe. Naše studie vychází z výzkumu těchto otázek a zaměřuje se na ověření vlivu síly organizační kultury na finanční výkonnost organizace v závislosti na dynamice životního prostředí a na odvětví ekonomické aktivity. Jeho účelem je ověřit, zda má síla organizační kultury pozitivní dopad na finanční výkonnost, zda stupeň identifikace pracuje stejným způsobem a zda se vliv těchto proměnných liší v závislosti na vybraných moderátorů. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že míra identifikace působí jinak v tomto kontextu, přemýšleli jsme, zda je vliv symbolických prostředků organizační kultury pro obě tyto proměnné stejný. Průzkum byl proveden u 111 organizací působících ve výrobním a maloobchodním a velkoobchodním sektoru. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníku a mediánová regresní analýza byla použita k ověření závislosti sledovaných proměnných. I když to byla pouze pilotní studie zaměřená na zmapování důležitých faktorů, které potřebují další pozornost, výsledky potvrdily vliv síly organizační kultury na finanční výkonnost organizace, avšak v závislosti na stabilitě prostředí - se zvyšující se nestabilitou se tento vliv snižuje . Dopad stupně identifikace nebyl potvrzen, ale lze předpokládat, že tato proměnná má odlišnou dynamiku vlivu na finanční výkonnost v závislosti na charakteristikách prostředí a sektoru ekonomické aktivity. Další výzkum v těchto dynamických procesech může tedy poskytnout cenné poznatky pro manažerskou praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info