Informace o publikaci

Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations

Logo poskytovatele
Název česky Adaptovaná Riccatiho metoda a neoscilace lineárních a pololineárních rovnic
Autoři

HASIL Petr JURÁNEK Jakub VESELÝ Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Mathematics Letters
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2018.03.003
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2018.03.003
Klíčová slova Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Popis Cílem tohoto článku je uvést zobecnění adaptované Riccatiho rovnice a pomocí této metody dokázat neoscilační výsledek týkající se pololineárních diferenciálních rovnic s koeficienty majícími střední hodnoty. Poznamenejme, že tento výsledek je nový dokonce pro lineární rovnice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info