Informace o publikaci

Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches Potential

Název česky Jazykové krajiny jako oblast výzkumu a potenciál pro didaktiků jazyků
Autoři

JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova linguistic landscape; scholarly paradigm; foreign language didactics; research
Popis Jazykové krajiny (Linguistic Lanscapes) jako fenomény každodenního života představují bezprostřední konfrontaci se společenskou realitou, stejně jako vhled do specifických, kulturně podmíněných komunikačních situací, které poskytují podnětné impulsy i pro výuku cizích jazyků. Příspěvek se zabývá jazykovými krajinami v jejich různých podobách z pohledu výzkumného paradigmatu. Zvláštní pozornost je zde zaměřena na současný přístup při jejich zkoumání, který je relevantní i pro výzkumné pole didaktiky cizích jazyků. V následující části je nastíněn didaktický potenciál pro výuku cizích jazyků, přičemž je pozornost exemplárně zacílená na jazykovou rozmanitost, která je charakteristická pro Brno jako urbánní prostor. V poslední části je představen projekt „Jazykové krajiny v Brně“, v němž se odráží jazykový kontakt i jazyková politika tohoto prostoru, stejně jako v něm v minulosti i současnosti probíhající kulturní kontakty. Zároveň je poukázáno na to, jakým způsobem je urbánní prostor využíván jako diskusní platforma.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info