Informace o publikaci

Nutná obhajoba právnické osoby de lege ferenda

Autoři

ČEP David

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Criminal Proceedings; Legal Entity; Defense; Mandatory Defense; The agreement on guilt and punishment; Typal Social Harmfulness
Přiložené soubory
Popis Procesní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob neustále nabízí celou řadu problematických oblastí. Jednou z nich je i účinná realizace práva právnické osoby, proti níž se trestní řízení vede, na obhajobu. Předkládaný článek si klade za cíl přiblížit institut nutné obhajoby v poměrech trestního řízení vedeného proti právnické osobě de lege ferenda. Činí tak na podkladu rozboru právní úpravy de lege lata a dílčí mezinárodní komparace. Výsledkem je diagnóza neuralgických bodů práva právnické osoby na obhajobu (s důrazem na obhajobu nutnou) a návrh jednotlivých řešení, která mají přispět k férovějšímu trestnímu řízení, v němž bude právnická osoba vystupovat jako plnohodnotná osoba, proti níž se trestní řízení vede, s garancí všech procesních práv, která její povaha nevylučuje.
Související projekty: