Informace o publikaci

Léčba dětského elektrotraumatu v kontextu probíhající preventivní edukace

Autoři

MAGER Radomír RAŠKA Filip MAGEROVÁ Jana SUCHÁNEK Ivan LIPOVÝ Břetislav

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Elektrotraumata a popáleniny způsobené elektrickým proudem tvoří celosvětově ve vyspělém světě na rozdíl od opařenin pouhá 2% všech popálenin dětského věku. Dominují spíše nerozsáhlé popáleniny elektrickým proudem či elektrickou indukcí. Rozsáhlé elektrické popáleniny bývají obvykle způsobeny proudem o vysoké voltáži. Nezřídka také bývají doprovázeny jednou či několika traumatologickými komplikacemi. Tyto komplikace vznikají obvykle při následném pádu po úrazu, např. pádem ze sloupu elektrického vedení, z vagónu, z budovy, mostu atd. V konkrétní kazuistice představujeme úraz 15-ti letého „YouTubera“, který přelézal nevyužívaný železniční most s trakcí 22 kV, načež byl zasažen elektrickou indukcí a následně spadl z výšky 7 metrů. Letecky na řízené ventilaci byl ihned transportován na naše pracoviště s popáleninami II.b – III. stupně v rozsahu 41% povrchu těla. Vzhledem k charakteru úrazu a známé etiologii jsme přijali pacienta skrze urgentní příjem nemocnice. Spirální CT vyšetření prokázalo polytrauma s lacerací sleziny a krvácením do dutiny břišní. Dále ukázalo četné zlomeniny. Ihned po přijetí byla provedena splenektomie a taktéž osteosyntéza femuru vlevo. Zde je nutné vyzvednout velmi dobrou mezioborovou spolupráci. Poté byl ihned pacient ošetřen popáleninovým chirurgem, byly provedeny uvolňující nářezy u cirkularit a pacient byl poté kompletně zajištěný dále hospitalizován na popáleninové JIP. Náročná léčba probíhala již bez zásadních komplikací, které by mladého pacienta ohrozily na životě. Komplikace vznikly později během prováděné rehabilitace, ke které pacient přistupoval spíše liknavě. Během následující komplikace bylo nutno provést rekonstrukční výkon v oblasti kontraktury v přední axilární řase. Poté další rehabilitace probíhala ze strany pacienta již zodpovědněji. Svou roli sehrála také změna rodinné situace pacienta. Vysokonapěťová elektrotraumata patří obecně k nejvíce mutilujícím úrazům. V tomto kontextu probíhá na našem pracovišti již řadu let koordinace další všestranné pomoci postiženým s naší společností Popálky o.p.s. Mimo jiné také organizují preventivní program. Kromě této pomoci rozvíjíme v poslední době v rámci mezioborové spolupráce s Pedagogickou fakultou MU v Brně další preventivní program zaměřený na teenagery a celkově na mladé lidi na druhém stupni základních škol, dále na středních školách a učilištích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info