Informace o publikaci

Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura

Autoři

MILLOVÁ Katarína BLATNÝ Marek POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ Iva JELÍNEK Martin

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Citace
Popis Objectives. Studie se zabývá základními psychometrickými charakteristikami českých verzí metod generativity: Loyola Generativity Scale (LGS), Generativity Behavioral Checklist (GBC), Škály aktuálního generativního zájmu (Gen-Current), Škály celoživotního generativního zájmu (Gen-Life) a Škály rodičovského generativního zájmu (Gen-Parental). Subjects and settings. Metody byly předloženy k sebeposouzení v šesti souborech respondentů ve věku 18 – 93 let; celkem se výzkumu účastnilo 1259 respondentů. Statistical analysis. Pro odhad reliability byl použit Cronbachův koeficient alfa a McDonaldův koeficient omega; struktura položek LGS, Gen-Current, Gen-Life a Gen-Parental byla ověřována pomocí konfirmační faktorové analýzy. Interkorelace subškál Škál generativního zájmu i jejich korelace s LGS byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace. Results. Škály mají přiměřenou reliabilitu: LGS od 0,77 do 0,84; GBC od 0,78 do 0,93; Gen-Current od 0,90 do 0,91; Gen-Life 0,90 a Gen-Parental 0,86. Průměr faktorových nábojů položek sytících odpovídající faktory byl u LGS 0,56; u položek Gen-Current byl 0,64; u položek Gen-Life byl 0,63 a u položek Gen-Parental byl 0,60. Interkorelace subškál LGS byla v rozmezí od 0,50 do 0,72; u subškál Gen-Current byla od 0,38 do 0,90; u subškál Gen-Life byla od 0,54 do 0,74 a u subškál Gen-Parental byla 0,80. Korelace s LGS byla nejsilnější u Gen-Current (významná u všech subškál), u Gen-Life byla nevýznamná u Ekologické generativity. Škála Gen-Parental významně nekorelovala s LGS ani v jedné subškále. Limitation. Použité metody jsou omezeny zejména kulturní přenositelností některých položek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info