Informace o publikaci

Die Vermögensnachfolge: Gemeinsame europäische Entwicklungen, neue Möglichkeiten und Herausforderungen

Název česky Právní nástupnictví: společné evropské trendy, nové možnosti a výzvy
Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JEV Journal für Erbrecht und Vermögensnachfolge
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova civil law; estate planning; comparative law; trust; trust fund; foundation
Popis Zákonem nastavený rámec pro "předávání majetku budoucí generaci" ovlivňuje chování lidí i za trvání jejich života. V Evropě lze v tomto ohledu shledat mnohé společné trendy, možnosti i výzvy.
Související projekty: