Informace o publikaci

Teacher support as a new competence of career educators?

Logo poskytovatele
Název česky Učitelská podpora jako nová kompetence kariérových pedagogů?
Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka HLAĎO Petr LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se vracíme k vymezení klíčových kompetencí jedné z profesních rolí kariérových poradců – kariérových pedagogů (career educators) a naším cílem je popsat podporu učitelů jako jednu z „nových“ kompetencí kariérových pedagogů na školách. Za kariérové pedagogy tzv. první linie (Schiersmann et al., 2016) můžeme v systému služeb kariérového poradenství v České republice považovat všechny učitele, tj. i učitele středních odborných škol a učilišť. Jakýkoli náš pokus o vymezení podpory učitelů jako kompetence kariérových pedagogů vychází z hypotézy: intenzivněji vnímaná podpora učitelů je spojena s vyšší úrovní kariérové adaptability. Stručně řečeno, diskutujeme charakteristiky podpory učitelů jako jedné z kompetencí kariérových pedagogů na středních odborných školách a středních odborných učilištích na základě statisticky významných vztahů mezi vnímanou podporou učitelů z pohledu žáků a čtyřmi dimenzemi kariérové adaptability těchto studentů (zájem, kontrola, zvídavost, sebedůvěra).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info