Informace o publikaci

Czech Tax Heaven for Sportsmen

Název česky Český daňový ráj pro sportovce
Autoři

RADVAN Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest: Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Doi http://dx.doi.org/10.15290/oolscprepi.2018.53
Klíčová slova tax; tax law; personal income tax; sportsman
Přiložené soubory
Popis V ČR neexistuje zvláštní právní regulace profesionálních sportovců. V praxi jsou obvykle jak individuální sportovci, tak sportovci v kolektivních sportech podnikateli. V případě sportovců v kolektivních sportech to je v porovnání s právní regulací v dalších členských státech EU specifické. Článek se zabývá právní regulací sportovců v kolektivních sportech zejména v oblasti zdanění. Pracuje s hypotézou stanovenou dvěma rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, že sportovci v kolektivních sportech zdaňují své příjmy jako podnikatelé. V roce 2011 NSS stanovil, že sportovci v kolektivních sportech nejsou zaměstnanci svých klubů a mají platit daně jako podnikatelé ze samostatné činnosti. Finanční správa respektovala toto rozhodnutí a zdaňovala tyto sportovce jako výkon nezávislého povolání. Důvodem pro znovuotevření dané otázky před NSS byl případ fotbalisty Davida Lafaty, který získal živnostenské oprávnění jako fotbalista a tvrdil, že hraní fotbalu není nezávislým povoláním, ale skutečnou živností. V obou případech se základ daně stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Neboť obvykle v těchto případech skutečné výdaje neexistují, česká právní regulace umožňuje aplikovat paušální výdaje: 40 % z příjmů pro nezávislá povolání a 60 % pro živnost. Cílem příspěvku je potvrzení či vyvrácení hypotézy uvedené výše vycházející z analýzy existující právní regulace a judikatury a nabídnutí řešení de lege ferenda.
Související projekty: