Informace o publikaci

Posouzení vlivu intervence na přesnost řečové produkce pokročilých studentů angličtiny

Autoři

KALOVÁ Simona

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem této dílčí studie, která je součástí obsáhlejšího výzkumného projektu, je posoudit vliv cílené intervence na zvýšení přesnosti řečové produkce u pokročilých studentů angličtiny na úrovni C1 podle SERR. U těchto studentů dochází k relativně častému výskytu chyb, zejména takových, které vznikají vlivem působení mateřského jazyka a fosilizací. V rámci této studie byla testována přesnost u 3 skupin pokročilých studentů oborové angličtiny. Všichni studenti se podrobili testu posouzení gramatické správnosti a zároveň vyjadřovali míru jistoty při odpovídání. Výsledky byly analyzovány, interpretovány a byla formulována doporučení pro další výzkum, zejména nutnost analýzy psané a mluvené produkce. Detailní analýza by mohla poskytnout komplexnější obraz přesnosti řečové produkce u pokročilých studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info