Informace o publikaci

Žákovské hodnocení výuky na gymnáziu: Výpovědi sexty A

Autoři

ČEJKOVÁ Ingrid

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/10345/pdf
Klíčová slova rammar school; teaching evaluation /assessment; teaching efficiency; teaching quality; pupil voice; situational maps; mathematics; Czech language and literature
Popis Cílem předloženého textu je prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření zjistit, jak žáci gymnázia hodnotí výuku jednotlivých vyučovacích předmě-tů, a také načrtnout, zda žákovské hodnocení výuky může disponovat hybnou silou umožňující žákům ovlivňovat podobu výuky směrem k vyšší efektivitě a kvalitě. Tato problematika byla zkoumána za pomoci zúčastněného pozorování výuky a rozhovo-rů se žáky a vyučujícími jedné středoškolské třídy. Na základě analýzy získaných dat bylo zjištěno, že žáci jsou schopni hodnotit výuku z různých úhlů pohledu a brát při tom v potaz celou řadu prvků. Stěžejními prvky výuky, které žáci sledují, jsou napří-klad vlastnosti a jednání učitele, expertnost učitele, didaktické kompetence učitele a s tím související cíle, metody, efekty výuky atd. Žákovské hodnocení výuky je tedy výsledkem rozsáhlé analýzy jednotlivých prvků výuky a jejich opětovné syntézy, kte-rá ústí ve formulování finálního stanoviska.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info