Informace o publikaci

Zhodnocení rizika malnutrice u seniorů - používáme správný screeningový nástroj?

Autoři

BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova malnutrition; NRS2002; MNA-SF; nutrition screening tool
Popis U starších pacientů je riziko malnutrice zvýšené. Neadekvátní výživa přispívá k progresi mnoha nemocí a zvyšuje morbiditu a mortalitu, takže časná identifikace a intervence malnutrice je velmi důležitá. Cílem studie bylo ověření vhodnosti dvou typů screeningových nástrojů odhalení rizika malnutrice u hospitalizovaných seniorů. V naší studii jsme potvrdili vysoké riziko malnutrice u hospitalizovaných geriatrických pacientů, přičemž jako citlivější, a tedy vhodnější pro daný typ nemocných byl stanoven test MNA-SF. Jako zvlášť riziková skupina z hlediska malnutrice byli odhaleni pacienti s kognitivní poruchou, zatímco skupina pacientů s intaktními kognitivními funkcemi se ukázala jako méně riziková.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info