Informace o publikaci

On New Ethics of New Image

Název česky O nové etice nového obrazu
Autoři

NÁVRAT Radek

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jedním z fenoménů, který prudký rozmach informačních technologií umožnil, bylo zaplavení světa digitálními pohyblivými obrazy. Tento jev — zvláště posílený nástupem cloud computingu — však v sobě skrývá potenciální environmetální hrozbu. Přenos a uskladnění těchto obrazů si totiž žádají enormní množství energie, a ta pochází především ze spalování fosilních paliv. Příspěvek O nové etice nového obrazu se právě touto situací bude zaobírat, přičemž shrne dosavadní situaci, přiblíží panující trendy a bude se snažit nalézt příčinu i možné řešení potíží se stále dokonalejšími a odpoutanějšími obrazy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info