Informace o publikaci

Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu

Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2018-4-1
Klíčová slova Jurisdiction; Brussels Ibis Regulation; non-contractual obligations; place of the harmful event; center of interest; mosaic approach; defamation and infringement of personality rights; internet; case law; Shevill; eDate; Bolagsupplysningen
Přiložené soubory
Popis Tento článek se věnuje analýze kritéria pro určení příslušnosti soudů spočívající v „místě škodné události“ pro spory vyplývající s pomluvy a porušení osobnostních práv informacemi zveřejněnými na internetu, které je upraveno v článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis. Předmětem analýzy jsou rozhodnutí Soudního dvora EU ve věcech Bier, Shevill, eDate a Bolagsupplysningen, ve kterých Soudní dvůr mimo jiné vytvořil tzv. „mozaiku“ pro žaloby na náhradu škody a nové jurisdikční kritérium „centrum zájmů poškozeného“. Tato rozhodnutí jsou kriticky analyzována z pohledu povahy šíření informací na internetu a vhodnosti a účelnosti této interpretace v kontextu cílů a principů, na kterých je Nařízení Brusel Ibis založeno.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info